Plotin

Tanker og synsninger

Indlæg: 298    Kommentarer: 860    Se mere fra Tanker og synsninger

Om denne blog

Nogle gange blot strøtanker. Andre gange mere gennemtænkt, sammenhængende og insisterende. Men altid synsninger, som oftest baseret på kolde facts og alment indiskutable fakta - og altid til debat! Altid nysgerrig og villig til at lære. Men uvidenhed

Indlæg i denne blog

Plotin

LA' s egen symbolpolitik

Når LA beskylder DF for kun at føre symbolpolitik i forbindelse med krav om til stadighed forøget grænsekontrol er det påfaldende at LA selv fortsat fremturer med krav om topskattelettelser, som i virkeligheden ingen andre, end de selv, har ønske om at gennemføre.

 

Sammen med kravet om helt urealistiske massive besparelser i det offentlige, som også kun partiet selv har våde drømme om at gennemføre, fremstår i min optik LA' s krav som endnu mere symbolpolitik end DF' s krav om grænsekontrol, der trods alt har dybe rødder i vælgerbefolkningens ønske om genetablering af ordningen med at generobre kontrollen over indvandring og igen blive "Herre i eget hus".

 

Topskattelettelser vil ikke forbedre økonomien i velfærdssamfundet. Tværtimod vil det slå bunden ud af Statskassen, hvis de, der har de økonomiske midler, skal bidrage endnu mindre til den fælles kasse og lægge besparelsen over i bunken af ubeskattede indtægter og formuer over i udenlandsk skattely.

 

Langt hellere skulle LA søge fremme af et af parties andre forslag: Øget bundfradrag for beskatning af arbejdsindkomst. 10.000 kr. om måneden vil partiet uden tvivl med lethed få Alternativet til at støtte. Kun med den lille "pris", at "fradraget" i tilfælde af fravær af arbejdsindtægt skal godskrives skatteyderen, til benyttelse ved anden lejlighed. Om det skal være i forbindelse med omlægning af "årsopgørelsen" til at omfatte en for eksempel fem-årig periode gældende også for privatøkonomien i skattemæssig henseende, ganske som erhvervsvirksomheder i dag er begunstiget af, eller en helt revolutionerende omlægning af hele administrationen af velfærdssystemet, se dét kunne de sætte sig ned, forhandle og komme til enighed om i forbindelse med de forestående finanslovsforhandlinger; endda i kombination med både udspil ti skattereform, trepartsforhandlinger og alt andet, de vil kunne forestille sig af positive ændringer i samfundet.

Plotin
Undlad venligst at afbryde mig, før jeg har uddybet, hvad der lige nu ligger mig på sinde.
 
Du vil kunne afbryde mig ved, at du undlader at læse videre.
Prøv bare, medens jeg skriver lidt videre ...
 
"Forundringsparathed" er det nye sort inden for debatter om dannelse.
 
Der er så meget, man vil kunne undre sig over: Hvor kort tid efter d. 1. "sidst på måneden" igen indfinder sig på ens lønkonto. Eller over, som jeg lige har gjort og derved fundet anledning til at skrive denne tekst, hvor let det er at komme til orde uden at blive afbrudt, hvis man bare holder sin mund og skriver i stedet for at tale.
 
Undrer DU dig over, hvor jeg vil hen med ovenstående, besidder du sandsynligvis selv i høj grad forundringsparathed. Gjorde du ikke det, ville du aldrig være nået hertil i teksten. Skyldes det ikke forundringsparathed (tilsat en god portion nysgerrighed), kunne forklaringen være, at jeg virkelig lykkedes med at bibringe dig mit budskab: At det er absolut muligt at ytre sig uden at blive afbrudt.
 
Hermed overlader jeg dig ordet ...
Plotin

Nyt vejskilt ved grænsen?

Langt bedre og billigere forslag:
 
Et nyt vejskilt, i lighed med det velkendte rød/hvide "Al indkørsel forbudt"-skilt, sat op ved alle grænseovergange:
 
"Al kriminalitet, vold, voldtægt, tyveri og sympati med islamisme forbudt".
 
Hvorledes piktogrammet skal udformes, for at blive korrekt tolket af alle, også analfabeter, må der nødvendigvis nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge.
 
Bidrag fra folk med talent for at tegne modtages gerne i kommentarfeltet! ;)
 
Plotin

Under overskriften,  BANDER I BUNDTER, er det på tide at koncentrere bekæmpelsen af bandeuvæsenet om effektivt effektueret udvisning af alt og alle, hvis adfærd og holdninger strider imod vestlig kultur.

 

Tiden er ikke til at diskutere med de respektive oprindelseslande om hvorvidt de kan og vil modtage deres egne muligvis for kriminalitet begået i hjemlandet derfra udviste individer.

 

Det er bare at fragte dem derned/derover, læsse dem af og overlade til de lokale myndigheder at foretage det påkrævede til deres videre ophold i hjemlandet.

 

Vi kan sgu da ikke tage hverken det fulde eller blot et medansvar for, hvad de der vil blive udsat for! Havde de udvist vilje til og ønske om at arte sig/tilpasse sig/og/eller søge beskyttelse her mod uberettiget forfølgelse i hjemlandet, ville de ikke være blevet udvist.

 

Derfor skal selvfølgelig stadig alle udvisninger forinden de eksekveres lige over en dansk domstol, som til gengæld via nogle relativt simple lovændringer nødvendigvis må have lovhjemmel til at stadfæste udvisningen.

 

Det har næppe nogensinde været lovgiveres intention med vedtagelse af og tilslutning til internationalt gældende beskyttelseslove at beskytte notorisk kriminelle mod "forfølgelse"?

 

At bandemedlemskab i sig selv ikke her i landet kan betragtes som begået kriminalitet er i dag gældende lov. Den har hidtil fungeret efter hensigten: At sikre alle statsborgere deres grundlovssikrede ret til foreningsfrihed, medlemskab af en hvilken som helst forening, som ved sit virke ikke udøver nogen form for kriminel pression mod hverken egne medlemmer eller udenforstående.

 

Denne underforståede/uskrevne "kontrakt" er i mellemtiden blevet tilsidesat ved fremkomsten af indvandrerbander med netop dette formål. Ikke officielt meldt ud eller erklæret i "foreningens", BANDENS, formålsparagraffer, om sådanne forefindes i skriftlig form. Men i praksis udøvet gennem kriminel voldelig adfærd, udvist af et ikke ubetydeligt antal medlemmer.

 

Vi diskuterer stadig "kædeansvar" i forhold til erhvervsvirksomheders stigende benyttelse af udenlandske underleverandørers underbetaling af arbejdskraft. Det drejer sig "kun" om økonomi og arbejdsforhold, hvilket kan være slemt nok.

 

Men når det kommer til banders egenrådige og voldelige adfærd, må og bør selv ansøgningen om optagelse i en sådan bande eller tilslutning til dens supportergruppe kunne pådømmes at være en kriminel handling.

 

https://www.b.dk/berlingske-mener/faa-banderne-jaget-vaek-fra-gaderne

Plotin

Er man syg og kan af den grund hverken arbejde eller magte at tage en uddannelse er SU heller ikke en mulig indtægtskilde.

 

For alle andre er SU en ofte overset indtægtskilde, som mange lader gå upåagtet til spilde.

 

Er man derude, hvor end ikke kontanthjælp er en mulighed på grund af at man er i et ægteskab, hvori man rammes af reglen om gensidig forsørgelsespligt mellem ægtefæller, er SU stadig en mulighed for at skaffe sig selvstændig indtægt. Man har oven i købet mulighed for, ud over SU' en, at have en forholdsvis stor sideløbende indtægt ved lønindkomst, samt, hvis man har et økonomisk fornuftigt begrundet behov for det, muligheden for at optage SU-lån til en rente, der ligger under bankernes renteniveau for forbrugslån.

 

Niveauet for SU kan forekomme nogle at være for lavt. Det kan der være mange argumenter både for og imod. Men hvis alternativet er 0 kr. i indtægt må selv SU-beløbet forekomme de fleste attraktivt?

 

Kombineret med udsigten til et fremtidigt indtægtsgivende job efter afsluttet uddannelse, såfremt man har valgt en uddannelse med gode beskæftigelsesudsigter, vil kunne vise sig at have været en rigtig god investering i sig selv.

 

Har man i forvejen en uddannelse og i den forbindelse forbrugt af sine SU-klip vil resten ikke kunne dække et helt uddannelsesforløb. Men: Når man på SU en god bid hen ad vejen, ideelt set til en bachelorgrad, er vejen til en afsluttede kandidatgrad nok også økonomisk realistisk?

Plotin

Kontaktsøgende herinde?

 

Ofte er køn, alder eller potentiale, geografisk eller interessemæssigt betinget, et kriterium for vort valg af "bekendtskaber" eller ligefrem "venskaber med potentiale for at kunne udvikle sig til mere, end dét" et kriterium, vi overvejer og vurderer ud fra.

 

Glem det!

 

Jeg har igennem mine efterhånden mange år herinde, vel en ca. 10 stykker, oplevet, at venskaber/bekendtskaber på tværs af alder, køn og andre interesser, meget let med tiden kan føre til et møde i den virkelige virkelighed, og med et "godt" resultat.

 

Ikke alle bekendtskaber er gået i den retning. Og fint nok! Det vil kunne (fore-)komme, en skønne dag!

Kun viljen dertil og en gensidig interesse deri sætter grænserne for dén mulighed!

 

Udveksling af tanker, også "kun på skrift", kan være mindst lige så givtigt, som et fysisk møde.

Vil jeg næsten påstå: Nogle gange mindst lige så vigtig og givende, som et fysisk møde!

 

Jo, vi ved godt alle sammen, hvilke muligheder et virkeligt fysisk møde vil kunne medføre!

Men: ER det i virkeligheden dét, vi søger?

 

Første skridt vil altid være at vove at tage kontakt.

Det kan falde mange svært. Fuldt ud forståeligt!

 

Men: Hvori består risikoen, ud over en fuldstændig ligegyldig digital afvisning, om dét skulle blive resultatet af en henvendelse?

Videre, til den næste digitale forbindelse, som måske vil vise sig at være langt mere positivt indstillet?

 

Lækkert, rart og livsbekræftende, at have mødt nogle af jer herinde i kød og blod, personligt! :)

Plotin

Fladpattede britiske teentøser iklædt helt overflødig stramtsiddende bikinioverdel. Fra naturens side udstyret med skævt gebis, kyllingehjerner og økullerrelateret knibskhed...

 

Eller: Burde man for længst være gået til Louis Nielsen? :-O

 

Muligt, jeg også enten bare ligger under for erindret fordomsfuldhed i forhold til britiske kvinders synsåbenbarede skønhed eller aldersrelateret resistens over for moderne britisk design?

 

Negerkvinden, i Londons undergrundsbane, derimod: Hendes duft glemmer jeg aldrig! :P

 

http://www.msn.com/da-dk/nyheder/udland/medier-advarer-spansk-ferie%C3%B8-overtaget-af-britiske-sexturister/ar-BBE3Ugw?li=AAb1P9X&ocid=spartanntp

Plotin

På en søndag, hvor det regner, kan man kun glæde sig over at man i går lørdag tog sig sammen til at slå.

Godt nok kun græsset, men alligevel en tilfredsstillelse, man her dagen efter stadig kun kan glæde sig over.

...

Kunne man også have slået til, slået sig på noget andet, på længere sigt mere givtigt?

Sikkert?

Men nu skal man jo ikke slå større brød op, end man kan bage!
Mon ikke, det ville tage lidt længere tid, end 4 måneder og 6 år at slå igennem som akademiker?
Alene de 5 års studier, medmindre man ville kunne slå rekorden ...?

Hmm ... gør vist bare et forsøg på, og en ynkelig figur ved, at slå tiden ihjel?
Eller også nyder jeg bare helt uhæmmet at være blevet rig?
Rig på tid.

Jo, tid KAN købes, men den er dyr!
"Tid er penge".
Og den er alle pengene værd. 1f609.png

Gid også din tid på en sådan strålende søndag må bringe dig glæde, som kun tid kan bringe. 1f600.png

Plotin

Så' det sommer og ferie for mange.

 

Oss' for mig.

 

Udsigt til lidt længere ferie, end jeg bryder mig om.

 

Helt præcist 4 måneder og 6 år.

 

Til finansieringen af den rækker feriepengeudbetalingen på 2.300 kr. ikke langt.

 

Nå, første halvår af 2017 forløb da nogenlunde tilfredsstillende:

 

20 unger, i januar "på røven" i forhold til den forestående naturfagsprøve, overlevede og klassen med et snit på 7.

 

Det opnåede resultat kan jeg vist godt være nogenlunde bekendt at have taget mig betalt for?

 

Årets skat, skattefradrag og de faste udgifter er hevet hjem, så ingen is på koen dér!

 

Forude vinker kun Fru Plotins alenlange "to do" liste - "Nu, du foreløbig ikke har noget andet at tage dig til ...!".

SUK! Livet ER en jammerdal!

Overalt lurer og hærger arbejdsgivere, selv i privatspheren. :storsmil:

 

Hav en god sommer, I som må have friheden til at nyde den. ;)

Plotin

Glem alt om truslen fra Trump, indvandring, Syrienkrigen, klimaforandringer og risikoen for Nordkoreas anvendelse af atombomber.

 

Truslen er ikke kun lige i din egen baghave, men i din egen lomme (forbliver den dér udgør den ingen fare!).

 

Er du selv i lommen på truslen, har den allerede sneget sig ind i dit sind, er du for alvor fanget i fælden, blevet afhængig.

 

Se, og hav tålmodighed til at se HELE, sidste indslag i gårsdagens Deadline.

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-tv/deadline-2017-05-26#!/31:56

Plotin

Hvorvidt dommene vil kunne påvirke de unges fremtid, henholdsvis skade og gavne dem, skade i kraft af en plettet straffeattest og (antaget) præventivt gavne i form af "at have en betinget afsoning hængende over hovedet" i tilfælde af begået ny kriminalitet, er i denne forbindelse helt underordnet et klart signal fra domstolen om, at deres udførte handling er udtryk for en helt og aldeles uacceptabel adfærd.

 

Sanktionen falder alt for sent i deres livsforløb.

 

Ser vi ud over den konkrete sag og betragter samfundets generelle mulighed for sanktionering i opdragelse og retledning af den opvoksende ungdom, forekommer "værktøjskassen" at være gabende tom.

Først, som i dette tilfælde, ved mødet med retsvæsenet oplever de unge konsekvenser af deres adfærd - og det på det tidspunkt, hvor "løbet ER kørt"! Hammeren falder prompte, sandsynligvis til stor overraskelse for de fleste, som kommer i den situation.

 

Forud er gået forældremyndighedsindehaveres, daginstitutioners, skolers og socialforvaltningers massive omsorgssvigt i forhold til den unge. Ikke nødvendigvis af manglende vilje til eller fraværende evne for at udøve omsorgen, men simpelthen på grund af manglende værktøjer dertil.

 

Afskaffelse af revselsesretten er ikke i sig selv årsagen. Den havde næppe, og kun i sjældne tilfælde, en positiv effekt på adfærden; kun gældende for i forvejen "velafrettede" og velopdragne børn og unge.

 

Til gengæld blev der med afskaffelsen aldrig indført effektive alternativer.

 

Mit forslag ville være, at retten til og forpligtelsen på at udøver forældremyndighed, i tilfælde af forældreansvarssvigt, med større lethed ville kunne overføres til myndighederne. Selvfølgelig ikke som en lemfældig myndighedsafgørelse, men efter en i lovgivningen nærmere regelsat forudgående undersøgelse af sagsforholdet.

 

I dag findes vel reelt kun permanent tvangsfjernelse som middel til at opnå dette.

Lettere adgang dertil ville i langt de fleste tilfælde være en alt for drastisk løsning. I praksis umulig for myndighederne at administrere og gennemføre, og næppe have den ønskede gavnlige effekt som adfærdsregulering.

 

I den verden, jeg har kendskab til, skolen, kunne jeg forestille mig, at "vanskelige elever" også uden forældrenes billigelse, ville kunne tilbydes et "lær at blive elev" - forløb, hvor dagsordenen primært byder på det, at lære at møde til tiden, veludhvilet og medbringende undervisningsmaterialer, deltage (positivt) aktivt i undervisningen, lære de sociale spilleregler for at begå sig i en skoleklasse og alt det andet, som er forudsætningen for egen læring, tillid til egne muligheder, tryghed ved at opsøge hjælp til det vanskelige, indføring i demokratiets funktion og trivsel, psykisk såvel som fysisk (sund kost og bevægelse).

 

Det er noget, der ikke bare over en nat vil kunne etableres ved hverken en skole- eller socialreform.

Det vil tage årtier at genetablere det, som med reformpædagogikken på ganske få år er blevet nedbrudt.

 

Men: Hvad er alternativet?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/boerns-vilkaar-straf-til-unge-drenge-i-ry-sag-er-haard