Hop til indhold
Plotin

Tanker og synsninger

Indlæg: 323    Kommentarer: 917   
Se mere fra Tanker og synsninger

Om denne blog

Nogle gange blot strøtanker. Andre gange mere gennemtænkt, sammenhængende og insisterende. Men altid synsninger, som oftest baseret på kolde facts og alment indiskutable fakta - og altid til debat! Altid nysgerrig og villig til at lære. Men uvidenhed

Indlæg i denne blog

Plotin

Relationer:

Ægtefælle, kæreste, sambo, venner, bekendte, kollegaer, klubkammerater, kasseassistenten, buschaufføren, den hjemløse på gaden, ...

"No man is an island".

Overfladiske bekendtskaber, tætte venskaber, kollegial samdrægtighed, eller måneder og års socialt ensomme isolation?

Vore behov er forskellige, vor opfattelse af relationer er forskellige, og vore muligheder for at bevare eller bryde sociale relationer er forskellige.

Nogle mistrives i eget selskab, medens andre nyder det i fulde drag.

Næppe noget råd kan være bedre, end at savner og søger man selskab, er dét, at begive sig ud blandt andre mennesker, det bedste, man kan gøre for sig selv.

Og dog?

Måske et råd om, i første omgang at søge og lære sig, at trives i eget selskab?

Det ekskluderer ikke kontakt med andre mennesker, i virkelighedens fysiske verden, eller via virtuelle sociale medier.

En stensikker vej til at opnå menneskelige relationer, er at fordybe sig i fortidens tænkeres værker. Det kræver ikke mere af én, end at man har tilegnet sig evnen til og rutinen i at læse.

Den mulighed foreligger ikke alle, og af mange forskellige årsager. Her vil film, eller lydbøger, kunne være en glimrende alternativ indgangsvinkel til deres tanker.

Ligeledes er fordybelse i historien en uudtømmelig kilde til indsigt, ganske som studier af filosofi, psykologi, religiøsitet og naturvidenskab vil kunne berige én.

Musik og billedkunst er også en mulighed.

Indsigt, i hvad som helst, vil aldrig kunne gøre én til et dårligere fungerende menneske.

Plotin

Fy, det må du ikke ...!

Fysisk og psykisk vold i parforholdet, social kontrol, seksuelle overgreb og latterliggørelse af partneren over for veninder eller kammerater?

Hvem andre peger alt det lige på, end på personen selv, som udøver det?

Jo, der er, ikke mindst blandt den yngre, opvoksende, generation nok et udtalt behov for information, viden, om, hvad der er "normalt" og generelt acceptabelt.

Hvordan er vi havnet dér?

I min generation var der ikke blandt ret mange tvivl om, hvad god og respektabel adfærd over for partneren indebar.

Det modsatte forekom, og vi vidste det alle sammen godt, hvem det var, der udøvede denne form for adfærd.

Nogle af os gjorde os ihærdige forsøg på at hjælpe offeret ud af parforholdet, medens andre bare gennembankede den formastelige.

Sjældent nogen af os med større held med projektet.

Ofrene søgte tilbage til deres bødler, og bødlerne fortsatte deres hærgen.

En oplysningskampagne vil næppe kunne tænkes at ændre væsentligt på forholdene.

Plotin

Heri kan jeg genfinde EL: Virksomhedspraktik er ene og alene en svinestreg over for langt de fleste ledige!

Hvad ligner det at sende en akademiker i praktik som kasseabe i et supermarked?

Overdrivelse letter forståelsen: Der gav jeg da lige bolden op til en shit-storm mod mit indlæg!

Jeg prøver lige igen, med en anden version, med andre argumenter:

Læser du stadig med, har jeg fanget din opmærksomhed, og det var hensigten med den grovkornede indledning.

Jeg har den dybeste respekt for personer, som dag ud, dag ind og nogle af dem hele deres arbejdsliv sidder ved kassen i et supermarked. Vi, der handler der, holder af at møde et "kendt ansigt" i butikken.

Dermed var min betegnelse for dem, "kasseabe", (k)ærligt ment.

De varetager deres job med professionalisme og rutine, langt de fleste med et venligt smil på læben. De kender kassen, varerne og kunderne.

Som nævnt, er for nogle af dem den funktion tilstrækkelig til at opfylde deres glæde ved deltagelse på arbejdsmarkedet.

For langt de fleste af de helt unge er jobbet et studie- eller fritidsjob. Midlertidigt, men lærerigt og indtægtsgivende indføring i butiksverdenen/forretningslivet.

Nok de færreste af de unge drømmer om en livslang karriere ved kasseslusen. Nogle af dem vil kunne tænkes at få interesse for, selv at blive "købmanden". Her er kassen det helt rigtige sted at lære kunderne at kende!

Tilbage til akademikeren: En person, med en så lang uddannelse bag sig, kan næppe tænkes at drømme om en karriere ved kasseslusen?

I så fald ville det næppe kræve jobcentrets medvirken til at nå det mål?

Hvilket motiv skulle så lige kunne tænkes at ligge bag, og være formålet med, at tvinge vedkommende ud i en sådan praktik, ud over jobcentrets (kommunens) perfide trang til magtdemonstration? "Du er ledig, og modtager offentlig ydelse, derfor skal du tage et hvilket som helst arbejde, vi kan trylle frem til dig!". Mon ikke, der et eller andet sted i bunken af ledige ville kunne findes en ufaglært, der med større udbytte ville kunne få gavn af den ledige stilling? Nej: Stilling, netop ikke "praktikplads"! Selvfølgelig ville for nogle ledige en praktikplads, med henblik på efterfølgende mulig ansættelse, kunne være relevant for både nogle ledige og for supermarkedet, som får lejlighed til lige at se personen an, uden at skulle kaste sig ud i en tvivlsom ansættelse, med efterfølgende bøvl med at følge reglerne for fyring, hvis det ikke var den rette medarbejder.

Praktik, i tilfælde af, at den ledige ikke har tidligere erfaring med det danske arbejdsmarked, eller for en ledig med ønske om og interesse for helt at skifte branche, vil sandsynligvis kunne være en glimrende indgang til opfyldelse af dette mål.

Men: "Praktik", blot for "aktiveringens" skyld?

Glem det, det er ikke andet, end pisse hamrende uartighed over for tænkende, i mange tilfælde syge,  mennesker!

https://www.avisen.dk/ny-rapport-advarer-arbejdsloese-kan-havne-i-endeloes_473111.aspx

Plotin

Herlufsholm Kostskole

Citater fra kommentarer til artiklen:

"Hvis du ikke opfører dig ordentligt, kommer du på Herlufsholm!".

Skulle nogen savne kendskab til, hvad det er for et sted, derude midt i Lille Næstveds dybe skov, er her et andet citat fra kommentarerne, hvor en chokeret nordmand belæres med denne beskrivelse af skolen: "... opbevaringsanstalt for velhavende røvhullers snotforkælede møgunger".

Eleverne har påbud om at bære skoleuniformen, når de bevæger sig rundt i Næstved.

Om det så er gældende, at "Klæder skaber folk", eller om bare "Adel forpligter", skal jeg ikke kunne afgøre, men ét gælder: Jeg har aldrig, som i "ALDRIG!", oplevet upassende adfærd blandt nogen af skolens elever, hverken i byrummet eller i offentlige transportmidler.

En ung mand, i tyverne, jeg i anden anledning faldt i samtale med under en togtur, fortalte mig, at Herlufsholm var blevet hans redning: Han var forud for sin anbringelse på Herlufsholm blevet smidt ud fra samtlige både folke- og privatskoler i det Nordsjællandske. Kostskolen havde formået at bibringe ham forståelse for hans egen andel i og mulighed for at opnå den anerkendelse og karriere, han altid så brændende havde higet efter. Han var nu stoffri, ude af al kriminalitet og godt i gang med en udsigt til en blændende karriere i en større, international virksomhed. Det kan have været en usandhed, han lykkedes med at binde mig på ærmet, men hans adfærd var der intet at udsætte på.

Hvad han ikke vidste, og jeg heller ikke oplyste ham om, var, at jeg selv på det tidspunkt havde indirekte, men tæt, forbindelse til og kendskab til Herlufsholm, hvorfor jeg kunne konstatere, at hans oplysninger om skolen stemte meget godt overens med virkeligheden, som jeg selv havde kunnet konstateret den.

http://skoleliv.dk/nyheder/art6120843/Herlufsholm-er-på-mange-måder-en-vældig-voldsom-skole

Plotin

En ren pseudodebat!

Alle kan vel blive enige om, at flertallet af medarbejdere i løbet af en 7 timers arbejdsdag har brug for at tilføre legemet ny energi, indtage føde?

Mange vil sikker også have forståelse for, at en pause, et "break" på 29 - 30 minutter midt på arbejdsdagen, vil fremme produktiviteten?

I industrisamfundet stemplede man ind, når arbejdstiden begyndte, ud til og ind igen efter frokostpausen, og ud ved arbejdstidens afslutning. Hvad der i den forbindelse "stod på uret" var den arbejdstid, man blev aflønnet efter. Nogle arbejdere skal nok have valgt, eller er blevet bedt om/pålagt af en mester, at "springe frokostpausen over" mod til gengæld at blive overenskomstmæssigt aflønnet herfor. De stod således ikke under normale omstændigheder ulønnet til rådighed for arbejdsgiveren under deres pauser.

Anderledes har det forholdt sig med administrativt/sundhedsfagligt/undervisende/pædagogisk personale. Her har personalet, selv i "pauserne", skullet stå til rådighed for arbejdsgiveren. Deraf den "af arbejdsgiveren betalte frokostpause".

Det er på tide, med et opgør med dette, industrisamfundstænkningens tidstyranni og tidaflønningssystem!

Langt hellere burde man fokusere på det arbejde, de ydelser, de ansatte leverer arbejdsgiveren, virksomheden, i løbet af en arbejdsdag og på de opgaver, de ansatte løser for virksomheden.

https://www.avisen.dk/offentligt-ansatte-arbejder-i-frokostpause_473697.aspx

Plotin

Indtægtsstatus november 2017

Lidt over forventelig månedlig indkomst på kontanthjælp i 2017, men med tre store forskelle fra kontanthjælp: Indkomst, udelukkende ved egen lønindtægt, beskæftigelsesfradraget, og fritagelse fra jobcentrets evindelige tyranni!

Det er ikke let, når man er fyldt 50+ og er ledig.

Men: Det lykkedes, endnu et år! :)

Plotin

"Joakim von And"-syndromet

Hvornår er "nok", nok, og "intet tilbage at miste", tilstrækkeligt?

"Nok" burde være nok, når formuen og indtjeningen når en grænse, hvor nok så meget forbrug ikke længere vil kunne medføre nedsparing, og nok så meget forbrug ikke længere vil kunne bringe én nogen ægte glæde i livet.

1% af Jordens befolkning har for længst nået denne grænse: Den råder over en formue af en størrelse, hvor den ikke ved egen indsats vil kunne "tømme pengetanken", vi kunne kalde det "Joakim von And"-syndromet.

Historierne om "Anders And", eller "Andeby", er en knivskarp karikatur af den Vestlige verdens kapitalisme.

"Intet tilbage at miste", repræsenteret ved "Anders (And)", lykkes nogle gange, men sjældent.

En "Fætter Højben" har, eller kende vi vel alle sammen?

https://www.avisen.dk/blogger-direktoerer-er-nasseroeve-naar-de-faar-155-m_472879.aspx

https://da.wikipedia.org/wiki/Joakim_von_And

Plotin

Ålens ynkelige forsøg på at sno sig ud af rusen upåagtet og hermed ukommenteret:

 

"Frænde er frænde værst".

 

Især pigernes massive genside sociale overvågning og forsøg på social kontrol er ødelæggende for deres udvikling til selvstændige modne kvinder med selvværd, selvtillid og tro på egen muligheder i behold.

 

Besvares ikke inden for ganske få minutter, helst sekunder, henvendelser på de sociale medier, risikerer den formastelige omgående at blive "dømt ude" af "fællesskabet", nærmere bestemt af fællesskabets selvudnævnte overdommere: De "førende" piger med den "rigtige" påklædning, det "rigtige" udstyr (tasker og elektroniske gadgets), de "rigtige" veninder og de "rigtige" meninger og holdninger.

 

Når disse overdommere befinder sig alene i deres eget værelse og med rette føler sig socialt forladt og isoleret, græder de snot og ville ønske, at de selv var "hende, vi ikke kan lide og alle sammen hele tiden mobber".

 

Når disse piger kappes om at (turde) klæde sig mest udfordrende er det oftere mere til "ære" for hinanden i en indbyrdes kappestrid, langt mere end bevidsthed om, eller kendskab til, de signaler, de sender til drengene/mændene.

 

Det medfører signalstøj, kønnene imellem.

 

Det fungerer nogenlunde problemfrit i grundskoleverdenen, hvor disse piger tiltrækker "de rigtigt fyre" fra de ældre klasser, som de altid har gjort sig ihærdige anstrengelser for at gøre. Da drengene i disse pigers egen klasse, egen aldersgruppe, oftest endnu ikke er modne nok til at reagere på signalerne, giver det ingen væsentlige problemer.

Men: Når de samme piger, som de gør i dag, bevæger sig ud i nattelivet, voksenverdenen, oplever de problemer: Her er langt de fleste hanner "voksne", om ikke nødvendigvis i gængs forstand "modne voksne", og vil reagere på pigernes påklædningssignal.

Som det nævnes i artiklen i afsnittet om "Også kvindekampen": "Man vil have lov til at være udfordrende, men man vil ikke tages på lårene".

 

Imidlertid medfører signalværdien af en udfordrende påklædning og/eller adfærd den samme reaktion hos modtageren, hvad enten afsenderen har interesse i vedkommendes tilnærmelser eller ej. Der findes ikke, blandt mænd, "to slags" reaktionsmønstre/signaltolkninger på entydige libidopirrende signaler udsendt af kvinder: Go-typen og NoGo-typen.

 

Kønsmoral findes af samme grund i alle kulturer, i form at religiøst betonede påbud/forbud, lovgivning, eller blot filosofiske anbefalinger/dannelsesidealer.

 

Civilisation er kun et tyndt lag fernis, smurt ud over et urgammelt lag af primitive instinkter, som end ikke kvindebevægelsen kan slippe af sted med at gøre forsøg på at gå op imod.

 

Vi kan, og vi skal, fortsat diskutere og udvikle på holdningen til kønsroller, individuelt og inden for eget køn, samt kønnene imellem.

Alternativerne er enten uhæmmet fri seksualitet, som i menneskets urtid, eller aseksualitet, af hvilke muligheder så til gengæld valget af den sidste meget hurtigt vil løse problemet. :-)

 

https://www.altinget.dk/artikel/groendahl-come-on-barbie-vaer-dig-selv#

Plotin

F*** up positiv psykologi!

Tilstået: Jeg er lige SÅ meget mere til Svend Brinkmann, som jeg er træt af den evindeligt fremturende positive psykologi: At problemer bare er udfordringer, at ledighed og fattigdom bare er selvforskyldt og det sidste bare en sindstilstand, at uopdragne møgungers tyranni af hele klassen og dens lærere og dårlige opførsel skal imødegås med åbent sind og takles med anerkendende pædagogik, at fortidens dygtighed og indsigt, faglige kvalifikationer og selverhvervede erfaringer med at udøve og derigennem dygtiggøre sig inden for sit faglige område, i dag blot er "kompetencer", som vil kunne tilegnes ved at deltage i kurser i "personlig udvikling og opnåelse af forandringsparathed og psykisk robusthed".

 

Sludder, vrøvl og det rene nonsens!

 

Især, at kurser i "kompetenceudvikling" skulle kunne medføre nogen som helst former for kvalifikation til at udføre noget som helst fagligt funderet arbejde.

 

Kompetence er det, chefen kan vælge at tildele en underordnet retten til at foretage sig på virksomhedens vegne, for eksempel at signere udbetalinger på virksomhedens vegne med juridisk bindende virkning for virksomheden. Det siger intet om, at fjolset, som er tildelt kompetencen, derved skulle have erhvervet sig nogen form for indsigt i at udøve økonomisk forsvarlige dispositioner på virksomhedens vegne.

 

Endelig opfordrer Svend Brinkmann enhver til at forbeholde sig retten til at brokke sig over forhold, der trænger til at laves om på! Det er, siger han, en sund udadvendt reaktion og handling på noget negativt i ens tilværelse, i stærk kontrast til den positive psykologis opfordring til at vende problemerne indad, påtage sig hele skylden for det, og gøre et håbløst forsøg på at forbedre sin egen uformåenhed i forhold til problemets løsning.

Plotin

Om ideologier og religioner

Islam er som Kristendommen, Katolicismen og Protestantismen, Fascismen, Nazismen, Socialismen og Kommunismen en tankegang om et totalitært styre, som (for-)følger et individ fra vugge til grav, for Katolicismens og Islams vedkommende langt ind i det hinsidige!

Liberalisme og Kulturradikalisme er ikke meget bedre, men dog langt lettere at ignorere, da de begge blot er politisk spin, blålys uden reelt magt, medmindre folket giver dem magten!

 

Vort eneste værn mod disse farer er at tage vort personlige ansvar for at søge oplysning, indsigt og for at tage vort individuelle ansvar for hinanden, for fællesskabets fortsatte sammenhængskraft.

 

Her er Nihilismen, Eksistentialismen og Buddhismen gode bud på farbare veje til indsigt og forandring.

 

At et menneske besidder evnen til og har muligheden for at træffe sit eget frie valg, har gennem alle tider både religioner og filosofier gjort forsøg på at benægte.

 

Tro ingen af dem, men mærk helt inde i dig selv, det frie valg der derinde råber på at give dig kvit frit og gratis for dig lykken, friheden, freden og roen til bare at være dig selv, som ingen anden vil kunne være eller blive det, om du ikke forspilder muligheden for og forsømmer chancen for at lade dig selv blive det!

Plotin

Sprøjteorgasme

Faktum: Væske, som en kvinde lækker under en sprøjteorgasme, må nødvendigvis komme et eller andet sted fra.

 

Der er dermed kun tre muligheder, tre kropsåbninger, væsken vil kunne komme fra: Skeden, urinrøret eller anus, idet endnu ingen anatomiske undersøgelser har påvist en kropsåbning i klitoris.

 

Hvorvidt væsken så ER urin, eller noget andet, som under ophidselsen vil kunne tænkes at tilflyde urinblæren, er så muligvis endnu ikke endeligt påvist.

 

Alt andet lige: Skulle en sprøjteorgasme forekomme, er det vel i bund og grund kun udtryk for, at kvinden har fået en befriende udløsning?

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/sproejteorgasmer-lidt-tis-og-meget-tabu

×